Ledelsesudvikling

Du kan få hjælp til at udvikle din ledelse enten individuelt, som team eller som en del af en gruppe.

Mine udviklingsforløb styrker, gennem aktiv involvering og dialog, den enkelte leders- og den samlede ledergruppes forudsætninger for at lede sammen.

Jeg tilbyder

  • løbende kortere kursusforløb om forskellige temaer indenfor skoleledelse. Kontakt mig hvis du som leder eller I som ledelsesteam, netværk eller forening har særlige ønsker til et kursusforløb eller en workshop, tilpasset jeres ønsker og udfordringer. Jeg skræddersyr gerne i samarbejde med jer et unikt forløb.

Teamudvikling

Et konstruktivt samarbejde i ledelsesteamet er afgørende for at lykkes og trives i jobbet som skoleleder. Det kommer ikke af sig selv, når en gruppe af ledere med forskellige perspektiver og forudsætninger skal fungere som et ledelsesteam med tillidsfuldt samarbejde, fælles sprog og fælles ambition.

Udvikling af det gode teamsamarbejde handler blandt andet om

  • at ville bidrage generøst til det fælles
  • ubetinget tillid
  • at arbejde sammen mod et fælles ambitiøst mål
  • at søge- og udnytte diversiteten og bevare respekten for forskelligheder

Jeg tilbyder

  • et målrettet forløb til netop jeres team med fokus på det, der udfordrer jer mest; – uanset om det handler om, at I vil gentænke jeres mangeårige samarbejde, eller om I som nyt team vil have det bedst mulige afsæt for jeres fremtidige samarbejde, -eller
  • kurser for flere ledelsesteams der samtidig giver mulighed for videndeling, fælles refleksion og gensidig inspiration på tværs af teamene.

Ofte kombineres teamudviklingen med individuelle udviklingssamtaler for hver enkelt leder.

Lad os sammen finde ud af, hvad netop jeres ledelse har brug for.

 

NETVÆRK

Et velfungerende netværk er en givende mulighed for erfaringsudveksling og kollegial sparring.

Mange netværk smuldrer efter noget tid trods gode intentioner, fordi det kræver tid og overskud at arrangere og drive et netværk.

Jeg kan hjælpe med at rammesætte og drive netværket og desuden tilføre netværket ekstra dimensioner i form af faglige input samt sparring eller coaching.

Det kan gøres på mange måder og tilpasses jeres ønsker. Kontakt mig, så kan vi tale om, hvordan jeg kan hjælpe jer med at få de gode netværks-intentioner gjort virkelige.

Det siger andre ledere

Kanon indhold. Skønt at veksle mellem teori, ’lege’, gruppearbejde osv. Spot on udpluk af teori. Ikke for meget, men masser af dialoger. FEDT. Godt blik for, hvad der virker."

Anne Ventzel
Pædagogisk leder (Udviklingsforløb for ledelsesteams på efterskoler
”Vi har haft stor indflydelse på indholdet, der har været relevant og praksisnært. Kurset har haft stor betydning for mit ledelsesteam. God variation mellem oplæg og arbejde i teamet.”
Søren Ernst Lüdeking
Riberhus Privatskole (Kursusforløb for ledelsesteam)
”Det var et luksuskursus! Vi havde kursus om samarbejde FØR, der var brug for det! Lisbeth var skarp og velforberedt, og der var en intens faglighed gennem hele forløbet – både i optakten til kurset og på selve dagen. Vi fik voldsomt mange indtryk og idéer til, hvordan vi kan udvikle vores samarbejde, og vi er blevet mere skarpe på, hvilke værktøjer vi kan bruge. Kurset var en gave!”
Mads Kjeller Larsen
Viceleder Tolstrup-Stenum Friskole (Udviklingsdag for ledelsesteamet)